Resmi Gazete’de bugün (9 Ocak 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

– Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptali ve İhdası Hakkında Karar (Karar: 2023/559)

– Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar: 2024/7)

YÖNETMELİKLER

– Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

– Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 2)

– 2024 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

– Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Tüplerinin Piyasada Takip Edilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

– Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2023/48)

KURUL KARARI

– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/01/2024 Tarihli ve 12337 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 23/5/2023 Tarihli ve 2019/22554 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 21/9/2023 Tarihli ve 2019/6929 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 21/9/2023 Tarihli ve 2019/12366 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 21/9/2023 Tarihli ve 2018/35591 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 21/9/2023 Tarihli ve 2019/38627 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 4/10//2023 Tarihli ve 2020/879 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 4/10//2023 Tarihli ve 2020/20131 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 4/10//2023 Tarihli ve 2018/27682 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 19/10//2023 Tarihli ve 2020/20852 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 29/11//2023 Tarihli ve 2016/9303 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 29/11/2023 Tarihli ve 2018/10997 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

– Yargıtay 11. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x